INVOICE DISCOUNTING

De CFO 2.0 vergroot zijn brutowinst én versterkt de supply chain: en u?


De slimme CFO, 2.0 zo u wilt, begrijpt dat leveranciers genegen zijn om korting te geven. En juist rond dit gegeven laat men in praktijk vaak vele harde euro’s liggen… De feiten spreken voor zich: het gros van de inkopers houdt zich structureel te weinig bezig met de mogelijkheid om betalingskorting van hun leveranciers te krijgen. Helemaal onlogisch is dat niet, want er zijn zoveel verschillende betalingscondities, die vaak óók nog eens van samenstelling wisselen, dat het maken van kortingsafspraken vaak resulteert in een onoverzichtelijke brij van toezeggingen die bovendien lang niet altijd worden nagekomen.

Win-win 2.0

En daar ontstaan gemiste kansen, want de CFO 2.0 beseft zich maar al te goed dat een goede relatie met zijn leveranciers de supply chain niet alleen versterkt en stabiliseert, maar deze tegelijkertijd laat groeien. Nice to know: met de juiste software is het tegenwoordig kinderlijk simpel om met heldere kortingsafspraken te werken. En de leverancier? Die is gelukkig omdat hij door het verlenen van korting zijn werkkapitaal snel en eenvoudig kan verbeteren. Dynamic discounting neemt hierin logischerwijs meer en meer het speelveld van traditionele kortingen over: betalingskortingen en de daadwerkelijke betaling daarbinnen worden immers per dag berekend.

Het ei van Columbus

In praktijk horen we wel eens twijfel, omdat CFO’s en hun inkopers zich afvragen of hún leveranciers eigenlijk wel korting willen geven. Wanneer we vervolgens met elkaar aan de slag gaan om de Flinqer-methode tot in detail uit te leggen, dan begrijpt men plots hoe logisch deze werkwijze is voor hen, de leverancier en feitelijk de gehele keten. En dan ontstaat er een nieuwe niveau van samenwerken. Een niveau waar iedereen financieel beter van wordt…

Belt u ons even als u aan de slag wil met Flinqer?


Download Factsheet