DYANMIC DISCOUNTING

Dynamic discounting kan financiële struikelblokken in de bouwsector wegnemen


Uit onderzoek onder 25.000 leveranciers uit de bouw- en installatiesector sector is gebleken dat slechts 2% van hen gebruik maakt van kortingsafspraken met afnemers, in dit geval bouwbedrijven. De zeer kleine groep van 500 leveranciers die wel gebruik maakt van kortingsafspraken hebben veelal een vlakke kortingsafspraak met afnemers, zoals 3% korting wanneer de factuur binnen 14 dagen betaald wordt.

Vandaag de dag zien we een aantal struikelblokken in de bouwsector die eenvoudig verholpen kunnen worden door slimmer en op grotere schaal kortingsafspraken toe te passen.

Onvoldoende werkkapitaal

Door de grote vraag komt het steeds vaker voor dat leveranciers onvoldoende werkkapitaal hebben om inkooporders te vervullen. Hierdoor lopen de levertijden van bouwmaterialen aanzienlijk op. Een van de belangrijkste redenen dat leveranciers niet voldoende werkkapitaal hebben, is de lange betaaltermijnen van facturen waardoor het te lang duurt voordat het geld daadwerkelijk weer op de rekening staat.

Lage marges & kleine buffer

Een ander bekend probleem in de bouwsector is dat de marges continu onder druk staan.

Vanwege de lage marges hebben bouwbedrijven slechts een beperkte buffer om tegenslagen op te vangen of investeringen te doen in nieuwe projecten.

Cash levert niks op

Bijkomend probleem is dat het voor bouwbedrijven (afnemers in dit geval) die wel voldoende cash hebben dit vaak niks oplevert in termen van rendement Wanneer bouwbedrijven cash op de rekening hebben, ontvangen zij een lage rente van banken. In sommige gevallen moet er zelfs een negatieve rente op hun cash betaald worden.

Volgens Harald Ernst van Flinqer, expert op het gebied van betalingskortingen, is het onbegrijpelijk dat slechts 2% van de bouwbedrijven kortingsafspraken hebben met leveranciers:

“Door gebruik te maken van bijvoorbeeld dynamic discounting kunnen facturen veel eerder betaald worden. Afnemers kunnen leveranciers eerder betalen tegen een variabele korting. Dit is goed voor de klant en voor het werkkapitaal van leveranciers die op hun beurt beter kunnen omgaan met grote inkooporders. Daarnaast zorgen dit soort kortingsafspraken ervoor dat marges groter worden en beschikbare cash meer rendement oplevert. Bouwbedrijven die een gezonde winst maken op projecten met hogere marges, kunnen vervolgens ook een groter buffer opbouwen om eventuele tegenslagen in de toekomst op te vangen.”


Download Factsheet