Faalkosten boosdoener in de bouw, facturen bieden soelaas

Hoe technologie op innovatieve wijze wordt ingezet op uitstaande facturen om te strijden tegen hoge faalkosten in de bouw

De berichtgeving over de bouwsector rept de laatste jaren van goede prestaties, er wordt meer gebouwd dan voor de crisis en de orderportefeuilles zijn omhoog geschoten.

Orderportefeuilles

Volgens cijfers van ABNAMRO bedroeg deze in januari 2019 9,9 maanden, een zeer hoog niveau.

  • Woningbouwers 11,8
  • Utiliteitsbouwers 9,9
  • Wegenbouwers 6,6
  • Installateurs 7,9
  • Ingenieurs 5,8

Maar het ziet ernaar uit dat deze groei nu wordt afgeremd. ABN AMRO concludeert in haar onderzoeksrapport* dat de bouwsector dit jaar met 4% zal groeien, en volgend jaar met 2,5% maar dat winstmarges laag blijven.

Keer op keer komt uit onderzoeken naar voren dat faalkosten een grote impact op die marge hebben. Uit een enquête* van ABN AMRO komt naar voren dat 4 op de 10 bedrijven inschatten dat hun faalkosten 5% of meer bedragen, dit komt neer op miljarden euro’s per jaar!

 Stabiliteit geeft zekerheid

Om faalkosten te verminderen is het van groot belang om te werken met vaste partners en vast personeel, zo geven veel bedrijven aan. De kwaliteit van het personeel en een goede communicatie op de bouwplaats kunnen de faalkosten verminderen. Met een goede partnership is het ook mogelijk om meer te investeren. Innovatie zorgt voor lagere kosten en meer controle. Daarnaast kan er efficiënter gewerkt worden waar minder personeel voor nodig is, maar wel de arbeidsproductiviteit verhoogt.

Bouwbedrijven noemen samenwerking, lerend vermogen en innovatie cruciaal om faalkosten te verminderen. Dat zijn fraaie termen, krachttermen welhaast, alleen vereist dat investering en partnership building. Factoren die op de korte termijn risicovol en problematisch kunnen zijn in een sector waar de winstmarges laag liggen.

Faalkosten hangen sterk samen met veiligheid

Daarnaast belicht de enquête van de ABN AMRO een ander aspect dat tot faalkosten leidt. Er is een verband te zien tussen faalkosten en veiligheid. Van de ondervraagden zegt 62% dat er een positief verband is tussen veiligheid en faalkosten. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid zegt dat de bouw en het afvalbeheer samen de twee grootste sectoren vormen waar de kans op een ongeval het hoogst is. Het is zelfs twee keer zo hoog als in de industrie en vijf keer zo hoog als het gemiddelde van alle sectoren. Als reden wordt de werkdruk genoemd. Door het personeelstekort ervaren de werknemers veel werkdruk, dit werkt fouten in de hand. Wederom zijn partnership en innovatie sleutelwoorden.

Innovatie in uitstaande facturen als inzet tegen faalkosten

Een van de manieren om die innovatie te ondersteunen is door simpelweg geld vrij te spelen in de keten waarbij beide partijen profiteren: opdrachtgever en onderaannemer. En dat kan door het verdienpotentieel te ontginnen van uitstaande facturen met behulp van dynamic discounting.

Door hiervan gebruik te maken hoeft er geen geld meer stil te liggen. Door middel van vroege betalingskortingen ontvangt de leverancier eerder geld, waardoor deze weer snel over liquide middelen bezit en kan gaan investeren. Dit heeft een positief effect op het partnership. Zelf kan het bedrijf geld besparen door snel te betalen, dat levert een mooi extra bedrag op. Voor beide partijen een winstgevende situatie dus! En broodnodig want er komt nog weinig verbetering in het terugdringen van die hoge faalkosten. Flinqer kan daar verbetering in brengen door dynamic discounting, met haar platform. Dankzij dit platform is de facturatiecyclus gemakkelijk te volgen, dit geeft een helder overzicht. Zo kan er gebouwd worden aan een sterker partnership en tegelijkertijd geld worden terugverdiend wat geïnvesteerd kan worden in zaken die nodig zijn om de 8% faalkosten terug te dringen. Deze innovatieve manier om technologie in te zetten in het facturatieproces tilt het bedrijf naar een niveau waar faalkosten er niet meer met de winst vandoor gaan!

Bronvermelding
*ABN AMRO hoogconjunctuur blijft in de bouw voor problemen zorgen-januari 2019
*ABN AMRO faalkosten in de bouw lopen jaarlijks op tot miljarden euro’s- april 2019


About Author: Anouk de Wit

Anouk de Wit is woordenvanger en factchecker. Ze zoekt alles haarfijn uit over iedere branche.

Download Factsheet