NEGATIVE INTEREST

Hoe voorkomt u negatieve rente op overtollige liquiditeit?


Het klinkt allemaal prachtig: het bezitten en beheren van een overschot aan liquide middelen. En in basis is het dat natuurlijk ook. Mits het beheer op verstandige wijze gedaan wordt. Maar dan rijst al snel de vraag wat dat dan precies is, die meest verstandige wijze. Het wegzetten van middelen binnen een financiële instelling levert in elk geval weinig tot niets op of eindigt zelfs ongewenst in het afdragen van negatieve rente. Wat is dan wel een zinvol alternatief? Het openen van een termijndeposito? Of is investeren in machines of juist nieuwe projecten toch beter misschien? Eenvoudig is het antwoord op goed inzetten van overtollige liquiditeiten zeker niet, maar intussen verwachten de Raad van Commissarissen en de aandeelhouders wél dat er beslissingen worden genomen. Door u…

Investeren in de keten

Het antwoord op bovenstaande kwestie is misschien wel even eenvoudig als doeltreffend. Want heeft u ooit stilgestaan bij investeren in de keten zélf? Mocht u ontkennend moeten antwoorden, dan sluit u zich automatisch aan bij een schare anderen die dit alternatief niet direct op het netvlies hadden. De CFO 2.0 echter beseft dat investeren in de eigen supply chain, veel kan opleveren op het gebied van innovatie, het verhogen van kwaliteit, het versterken van de vertrouwensrelatie etc. Deze indirecte manier van waarde toevoegen staat synoniem voor oog hebben van effectief business voeren op de lange termijn. En dat klinkt toch stukken zinvoller dan de alternatieven die eerder geld kosten dan ze opleveren.

Meer uitleg? Bel ons even of maak een afspraak voor een kop koffie. Onze specialisten delen graag alle ins en outs met u. Deelt u ze dan weer met uw achterban?


Download Factsheet