Op de juiste weg dankzij foodtech

Het gebruik van zowel robotica als data-technologie in de voedingsindustrie groeit snel.


Het gebruik van zowel robotica als data-technologie in de voedingsindustrie groeit snel. Waar robotisering en digitalisering helpen de productiviteit van werknemers te vergroten, helpt data-technologie voedingsproducenten meer informatie uit de keten te delen.

De vraag naar voeding stijgt, maar op een hele andere wijze dan voorheen. De consument is zich meer bewust van zijn of haar impact op de wereld, en kiest daarom steeds vaker voor plantaardige en duurzame voeding. Voedselproducenten weten dat en passen hun producten doorlopend aan. Maar het is niet altijd makkelijk: er wordt constant om vernieuwing gevraagd, zowel in het aanbod als in digitalisering en technologie: ING concludeert dat Nederlandse voedingsproducenten per jaar €1,4 miljard investeren in machines en digitalisering. Dit moet aangevuld worden tot €2 miljard, aldus ING, om tegemoet te komen aan de arbeidsproductiviteitsgroei.

De inzet van technologie is dus cruciaal om te kunnen blijven concurreren. Maar wat nog niet heel bekend is, is dat er naast de inzet van technologie in het productieproces, ook nog veel winst te behalen valt aan de inkoopkant van de keten. De samenwerking met agricultuur is intensief, en zo wordt er ook technologische inzet van de boeren verwacht. Moderne boeren zetten al drones en satellieten in, en niet zonder succes.

Onder technologische innovaties valt ook het betaalverkeer en de tegenstrijdige belangen omtrent de betaaldatum. Om een eind te maken aan deze tweestrijd zetten wij dynamic discounting in. Een SCF-oplossing, die zich van andere SCF-oplossingen onderscheidt doordat het een win-winsituatie voor zowel klant als leverancier oplevert. De klant wordt beloond met een betaalkorting voor iedere dag dat er eerder wordt betaald. Geen welbekende statische korting, maar een dynamische. zo is iedere dag winstgevend.

Bronvermelding:
https://www.ingwb.com


About Author: Anouk de Wit

Anouk de Wit is woordenvanger en factchecker. Ze zoekt alles haarfijn uit over iedere branche.

Download Factsheet