Toegang tot werkkapitaal, voordelen van dynamic discounting voor leveranciers

Die toegang tot werkkapitaal betekent een investering in groei en innovatie.


We schrijven veel over de voordelen van dynamic discounting voor bedrijven in de rol van (in)koper. Rendement uit je supplychain halen, levert meer op dan geld vergaren op de bank. De oplossing van Flinqer is een snel gemaakte keuze met een businesscase van gemiddeld 5 tot 6 maanden terugverdientijd. Nu is het moment om het vizier te richten op bedrijven in de leveranciersrol. Want hoe stevig de benefits ook zijn voor de klant, de voordelen voor leveranciers zijn net zo groot én bovendien duurzaam.

Veel mkb-bedrijven hebben niet gemakkelijk of voordelig toegang tot financiering, zoals grootbedrijven. Naarmate het belang kleiner wordt in de ogen van banken en factoringmaatschappijen, verhoogt het kostenplaatje en neemt de complexiteit toe. Het rentepercentage dat een leverancier betaalt voor een lening of factoring is wel tien keer zo hoog dan een betaalkorting via een SCF-oplossing (die afhankelijk is van de kredietwaardigheid van de klant en niet van de leverancier). Een lening kan ook een negatief effect hebben op de verhouding schulden/eigen vermogen van de leverancier.

Onze ervaringen met leveranciers laten keer op keer zien hoe sterk voordelen uitpakken voor deze bedrijven: het inzicht in de facturenstroom is beter en de toegang tot werkkapitaal is betaalbaar. Die toegang tot werkkapitaal betekent een investering in groei en innovatie. In zwaarder weer is het een buffer om business as usual te garanderen.

Momenteel spreken we veel leveranciers die als onderaannemer in de bouw- en installatiesector werken. Daar zijn betaaltermijnen in de regel lang en zijn de vooruitzichten op goed gevulde orderportefeuilles niet gunstig, daarnaast maken alle overheidsreguleringen rondom stikstof en PFAS het er niet beter op. Inkooporganisaties die hun betalingen versnellen met dynamic discounting zijn dan meer dan welkom. Het verschil tussen betaald worden op de maand of na tweeënhalve maand maakt uit, verzekeren onderaannemers ons. Laat geld niet liggen: there is still a lot to gain from your supply chain!


Download Factsheet