Het Internet der Dingen, waar rendement kan beginnen

De komst van Internet of Things (IoT) heeft het bedrijfsinzicht vergroot en daarmee de productie verbeterd.


De komst van het Internet of Things (IoT) heeft de manier van produceren compleet veranderd. Data kan uit alles worden gehaald dankzij IoT en daar kan goed gebruik van worden gemaakt. Het bedrijfsinzicht wordt vergroot en de productie verbetert. Ondanks het feit dat veel producenten tegenwoordig openstaan voor technologische veranderingen, worden de kansen en problemen aan de inkoopkant van de bedrijfsvoering vaak niet gezien. Waaronder de supplychain en daarmee ook het partnership met leveranciers. Wereldwijd verwacht 36% van de producenten winstgevender te worden in de komende 5 jaar door de inzet van IoT. IoT heeft een flinke impact op de maakindustrie doordat het de kans biedt om processen aan elkaar te verbinden en de kans tot uitbreiding van alle bedrijfsactiviteiten. Momenteel wordt er veel gepubliceerd over de successleutels om tot een slimme supplychain te komen:

  1. Verbinding (maak groei mogelijk door middel van een uitgebreid digitaal ecosysteem dat handelspartners met elkaar verbindt)
  2. Samenwerking (stimuleer een welvoorziene en standvastige samenwerking)
  3. Slimme inzet (verhoog het concurrentievoordeel voor bedrijfsactiviteiten)
  4. Waarborging (wees er zeker van dat alleen de juiste mensen toegang hebben tot het systeem)

Deze 4 sleutels zijn makkelijk omschreven, maar op wat voor manier kan dit het beste worden ingezet om de gewenste resultaten te bereiken?

Een quick win aan de kant van de supplychain zou een goed begin kunnen zijn omdat hier nog veel verdienpotentieel in zit. Dit verdienpotentieel zit in het geld wat nu ‘vastzit’ in de keten. Door facturen eerder te betalen, wordt dit geld weer in beweging gebracht. Met dynamic discounting worden betaaltermijnen rendabel ingezet. Voor zowel de klant als voor de leverancier. Dynamic discounting plaatst een betaalkorting tegenover iedere dag dat er eerder wordt betaald. Het verschil met de gebruikelijke betaalkortingen is dat dynamic discounting niet statisch wordt ingezet maar per dag wordt berekend. Zo kan de korting behoorlijk oplopen.

Via ons Flinqer-programma worden de facturen van bedrijven vlot behandelt. Bovendien komt dit programma tegemoet aan de bovenstaande 4 successleutels. Het bedrijf in kwestie hoeft niets extra’s te ondernemen: de factuur wordt op dezelfde manier als altijd betaald, het enige verschil is de mogelijkheid om eerder te betalen. Zo komt het ‘vastzittend’ geld in beweging. Dit heeft ook een positief effect op leveranciers omdat zij kunnen rekenen op een eerdere betaling en dus zelf kunnen investeren.

Bronvermelding:
https://www.opentext.com
https://www.rtvoost.nl/


About Author: Anouk de Wit

Anouk de Wit is woordenvanger en factchecker. Ze zoekt alles haarfijn uit over iedere branche.

Download Factsheet