Inzet fintech boost businessplan 

Nederland staat bekend als kenniseconomie en dat vertaalt zich ook naar haar maakindustrie, toch nemen de dreigingen toe.

Inzet fintech boost businessplan    

Nederland staat bekend als kenniseconomie en dat vertaalt zich ook naar haar maakindustrie; zowel in hightech producten als op agrarisch vlak. Toch nemen de dreigingen toe. Bedrijven moeten hard werken om hun unieke positie te behouden. De Aziatische regio en andere opkomende economieën blijven vernieuwen en concurreren hard op het gebied van prijs en technologie.

Een veeleisende sector in een moeilijke periode

Het CBS voorspelt een moeilijke periode, ondanks de grote inhaalslag die de maakindustrie vorig jaar heeft gemaakt. Een groot deel van onze nationale productie is bestemd voor het buitenland en vooral op dat gebied ondervindt de maakindustrie hevige concurrentie. China werkt hard aan de Nieuwe Zijderoute, en de kwaliteit van hun productie neemt flink toe. De kwaliteit van Nederlandse producten is dan ook niet het struikelblok: deze bedrijfssector beschikt over goed opgeleid personeel en weet van halffabricaten hoogwaardige producten te maken, maar marges nemen af en het is noodzaak om meer gebruik te maken van technologie. Een goedwerkend ERP-Systeem, een geoliede supply chain, automatisering en robotisering zijn essentieel om niet te bezwijken onder margedruk.

Onderzoek van PricewaterhouseCoopers (PwC) geeft aan dat de Nederlandse maakindustrie achterloopt in technologische innovatie, en dat er geaarzeld wordt om technologie zoals robotisering en AI te implementeren.

 

Technologie geeft impuls aan supply chain

We zien dat 39% van de Nederlandse maakindustrie technologie slim inzet in haar supply chain. Hierin weten koplopers ook een slimme slag te slaan naar het financiële onderdeel in die supply chain. Die slimme slag vertaalt zich naar end-to-end supply chain planning, interne communicatiesystemen en uniforme- en dynamische betaaltermijnen die de efficiëntie fors verhogen en onnodige kosten voorkomen. Een van die financieel technologische slimmigheden die ook uw relatie met uw leveranciers ten gunste komt, en tegelijkertijd uw betalingsverkeer verbetert, is dynamic discounting.

Verbeterde geldstroom

Flinqer is een bedrijf dat kansen creëert door gebruik te maken van technologische innovatie. Klanten wachten het liefst met betalen tot de uiterste betaaldatum, maar leveranciers zien de betaling liever eerder dan later op de rekening verschijnen. Flinqer biedt de mogelijkheid om via een online platform vroege betalingen te belonen met een betalingskorting. En niet een statische korting die na een bepaalde periode vervalt, maar een korting die dynamisch wordt ingezet. Per dag kan meer korting verkregen worden. De feitelijke betaaldatum kan zo vaak worden versneld met wel 30 dagen, tegenover een reguliere betaaltermijn van 60 dagen. Zo verbetert uw winstgevendheid en de leverancier beschikt sneller over liquide middelen en kan investeren. Een bijkomend voordeel is de investering in het partnership die dit teweeg brengt. Bedrijven die dynamische betaaltermijnen implementeren weten hun positie als maker te versterken.

Bron: Global Digital Operations Study 2018, PwC


About Author: Anouk de Wit

Anouk de Wit is woordenvanger en factchecker. Ze zoekt alles haarfijn uit over iedere branche.

Download Factsheet