Privacybeleid van Flinqer B.V.

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Flinqer B.V. (hierna: “Flinqer” ) verwerkt van haar klanten, abbonees of andere geïnteresseerden.

Indien u klant wordt van Flinqer of om een andere reden persoonsgegevens aan Flinqer verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Flinqer, gewestigd op Goeman Borgesiuslaan 77, 3515 ET Utrecht.
KvK registratienummer: 34382349
Flinqer is bereikbaar via info@flinqer.com of telefonisch via +31 (0)70 2500 370

2. Welke gegevens verwerkt Flinqer en voor welk doel

2.1 In het kader van uw Flinqer account worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  1. voor- en achternaam
  2. geslacht
  3. bedrijfs mobiel nummer(s), bedrijfs e-mailadres(sen)
  4. functie binnen bedrijf

Indien u bent aangemeeld voor Flinqer nieuwsbrieven, factsheet of andere mailing worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  1. voor- en achternaam
  2. geslacht
  3. bedrijfs mobiel nummer(s), bedrijfs e-mailadres(sen)
  4. functie binnen bedrijf

2.2 Flinqer verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

(a) Uw voor- en achternaam, functie binnen bedrijf, bedrijfs mobiel nummer en bedrijfs e-mailadres worden gebruikt voor contact over het diensten van Flinqer o.a verwerking van facturen voor versnelde betaling.

(b) Indien u Flinqer bedrijfsaccount heeft aangemaakt met uw bedrijfs emailadres, wordt uw bedrijfs emailadres gebruikt om uw account activiteiten te loggen.

(c) Uw geslacht wordt gebruikt voor het bepalen van het aanhef voor communicatieredenen.

2.3 E-mail berichtgeving (opt-out):
Flinqer gebruikt uw naam en bedrijfs e-mailadres om u emails te sturen over Flinqer diensten en andere relevante informatie. Om af te melden, stuur een email naar info@flinqer.com.

3. Bewaartermijnen

Flinqer zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Flinqer passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Flinqer gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker heeft Flinqer een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

5.1 Via de bovengemelde contactgegevens van Flinqer kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Flinqer zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen 4 weken na ontvangst hierover informeren.

5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met Flinqer.

5.3 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan Flinqer via info@flinqer.com

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt.

Download Factsheet